Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou chráněny. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich hostesek a modelek nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

Agentura Model-Mania jako Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je Agentura Model-Mania.

Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek www.model-mania.net, www.model-mania.cz a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Míry (váha, výška, velikost oblečení a bot)
 • Kopie dokladů (pas)
 • Castingové fotografie pro prezentaci modelu

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

 • Soubory cookies
 • Případně jiné on-line identifikátory

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies. Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě. Získáváme např. údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní. Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám. Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem zastupování modelky a pro následné zprostředkování spolupráce mezi modelkou a našimi smluvními partnery. Osobní údaje získáváme buďto přímým vyplněním formuláře nebo také při registraci na našich webových stránkách www.model-mania.net, www.model-mania.cz. V takovém případě nám spolu s registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.
Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • E-mailu
 • Telefonu
 • Chatu
 • Sociálních sítí
 • Případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje modelek a hostesek, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.
Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail info@model-mania.net. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu. Osobní údaje získané pomocí souborů cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje. Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování používáme technologii Secure Socket Layer (SSL). Citlivá data (čísla karet apod.) nejsou ukládána na naše servery.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření. Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům máme přístup my - Agentura Model-Mania, jako Správce osobních údajů, tedy zejména naši pracovníci, kteří zajišťují agenturní chod, rozesílání obchodních nabídek, a zprostředkování kontraktu mezi modelkou a produkční společností. Tito kolegové jsou prověřeni, náležitě proškoleni, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služeb, pracují s údaji na zabezpečených uložištích a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dále jsou osobní údaje modelky poskytovány našim smluvním partnerům, produkčním společnostem nebo přímo našim klientům, kteří projeví o konkrétní modelku zájem. Jsou jim předkládány prezentační fotografie, informace o tělesných proporcích modelky (výška, míry, velikosti bot a oblečení) Tito smluvní partneři se nám zavazují, že nebudou tyto osobní údaje předávat dál na třetí osoby, konkurenci, apod.

Osobní údaje zpracováváme ve vlastní marketingové aplikaci na webu www.model-mania.net, www.model-mania.cz. K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Informace o zpracovatelích

Osobní údaje zpracováváme ve vlastní marketingové aplikaci na webu www.model-mania.net K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.
Pošlete nám e-mail info@model-mania.net s tím, že svůj souhlas odvoláváte. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@model-mania.net.